Dalton

Onze school >

Dalton

Op het Ravelijn geven wij Daltononderwijs. Kenmerkend voor Daltononderwijs is, dat het zich steeds aanpast aan de veranderde eisen en verwachtingen van de samenleving. Kinderen leren een steeds grotere verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving te dragen.

Het Daltononderwijs bestaat bijna honderd jaar. Er is veel veranderd, maar de drie pedagogische ankerpunten blijven actueel.

• Vrijheid in gebondenheid
• Zelfstandigheid
• Samenwerking

In de afgelopen decennia zijn we in het Nederlandse Daltononderwijs vertrouwd geraakt met het hanteren van deze drie kernwaarden. Deze waarden zijn en blijven van belang en zijn inmiddels aangevuld met drie kernwaarden:

• Effectiviteit/doelmatigheid
• Reflectie
• Borging

Het Daltononderwijs in Nederland kent nu dus 6 kernwaarden. Vanuit deze waarden geven Daltonscholen vorm en inhoud aan het onderwijs. De kernwaarden geven richting aan het professioneel handelen van docenten en de ontwikkeling van docententeams. De waarden vormen voor scholen bouwstenen voor een eigen visie op goed onderwijs en een efficiënte en effectieve Daltonpraktijk.