Bestuur

Onze school >

Bestuur

IKC het Ravelijn valt onder het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum. De stichting telt 25 basisscholen met in totaal ca. 4.750 leerlingen. De schoolgrootte varieert van 40 tot 550 leerlingen. De scholen staan in de gemeente Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar.

Het motto van LiemersNovum is: Samen Werken aan eigen Wijsheid vanuit de kernwaarden veelkleurig, professioneel, nieuwsgierig en betekenisvol. Kernwaarden die ook terug te vinden zijn in de afzonderlijke scholen. Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. De scholen worden ondersteund door een professioneel bestuursbureau.

De raad van toezicht (RvT) is het hoogste orgaan binnen de stichting: de RvT ziet toe of het college van bestuur (CvB) de wettelijke taken op de juiste wijze vervult. Het college van bestuur wordt gevormd door P.J.A. (Pieter-Jan) Buhler en J. (Jos) Boonman

Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die in samenspraak met CvB en RvT advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking tot de ontwikkeling van het beleid.

Stichtingsbreed is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Naam en telefoonnummer evenals de klachtenprocedure zijn te vinden op de website van LiemersNovum.

Het bestuursbureau is gevestigd op:

Voltastraat 21
6902 PT ZEVENAAR
Tel: 0316-226514
LiemersNovum.nl

Vertrouwenspersoon