Onze school / Bij ons op het Ravelijn

Onze school >

Bij ons op het Ravelijn

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid, de samenwerking met andere kinderen en de eigen verantwoordelijkheid zichtbaar in ons Daltonconcept. Hierbij bieden we kinderen de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen zowel op cognitief als sociaal emotioneel vlak.

We dagen elk kind en ook ons zelf uit om iedere dag te groeien. Omdat wij weten dat dit leidt tot persoonlijke groei en hoge onderwijsresultaten. Hierbij passen wij ons onderwijs aan op de onderwijsbehoefte van ieder kind, waar nodig inspelend op boven- of onderpresteren. Ook ondersteunen we kinderen met leer- en ontwikkelproblemen vanuit de brede expertise van onze leerkrachten en onze specialisten in de onder- en bovenbouw. We handelen hierbij pro actief.

Vanzelfsprekend zien we ouders als partners in de school. Dat betekent dat we structureel informeren over de ontwikkelingen van kinderen en dat onze deur open staat voor ouders.

Onze kernwaarden zijn:
• veiligheid
• zelfrespect
• enthousiasme
• innerlijke harmonie
• samenwerking

Om hierin te blijven ontwikkelen is groei nodig.