HOME

De opstap naar een mooie toekomst!

Komt u uw kind inschrijven?

Wij laten onze school graag vol trots aan u zien!

Neem  contact met ons op en bel 026-3120875 of stuur een mail naar

De Steenderens 1
6932 CA Westervoort
026-3120875
email

Welkom op de website van
IKC het Ravelijn

IKC het Ravelijn is samen met de peuteropvang De Raven, kinderopvang Ravelijn en BSO De Ruiters van Humankind gevestigd in het gebouw aan de Steenderens 1 in Westervoort.
U bent altijd van harte welkom om ons te bezoeken. Neem gerust contact op met Lesley Janssen; directeur van IKC het Ravelijn en stuur een mail.


 

Op Daltonbasisschool het Ravelijn...

... dagen wij uw kind in een inspirerende leeromgeving uit om vanuit eigen motivatie te ontwikkelen.
... leert uw kind verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen ontwikkeling.
... ontwikkelt uw kind 21ste eeuwse vaardigheden. Zoals het stimuleren van kritisch denken, samenwerken en gebruik maken van moderne media.
... komen kinderen samen om te groeien, te leren, te spelen, ontmoeten en alle talenten te ontwikkelen.
... laten wij uw kind trots zijn op zijn/haar talenten.

Onze school telt zo’n 165 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 8 groepen.

Dalton

Op het Ravelijn geven wij Daltononderwijs. Kenmerkend voor Daltononderwijs is, dat het zich steeds aanpast aan de veranderde eisen en verwachtingen van de samenleving. Kinderen leren een steeds grotere verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving te dragen.
Het Daltononderwijs in Nederland kent nu 6 kernwaarden (vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit/doelmatigheid, reflectie, borging).
Lees meer over onze onderwijsmethode

Informatie

Op zoek naar schooltijden, vakantieroosters, privacyreglementen? Interesse om zitting te nemen in de Medezeggenschapsraad? Kijk dan onder Onze school en Praktische informatie.